Certyfikaty

Zarządzanie jakością nie jest wyłącznie sprawą innych, kwestia ta dotyczy również nas. Dlatego też firma 4 m Europe uzyskała certyfikat VCA** i jesteśmy w trakcie procedury certyfikacyjnej ISO 9001/2004, co umożliwi nam stałą poprawę wydajności w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa.

Ponadto, nasza firma dokłada coraz więcej starań do kwestii poprawy polityki higieny i bezpieczeństwa pracy oraz polityki ochrony środowiska. Działania te pozwalają uniknąć wypadków i zapewniają długotrwały rozwój. Dla przykładu, ciągłe szkolenia dla naszych posadzkarzy w zakresie techniki użytkowania i przewożenia produktów chemicznych w trakcie ich produkcji, jak i przy ich stosowaniu w celu wykonania posadzek stanowi jeden z najważniejszych aspektów naszej polityki BHP.Środowisko naturalne

Od lat środowisko naturalne jest tematem nieodzownym w codziennym zarządzaniu firmą. Obecnie niewystarczające jest przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym zakresie, wymaga się wprowadzenia do firmy odpowiednich narzędzi zarządczych, przewidywanie i uwzględnianie przyszłych kwestii związanych z ochroną środowiska oraz handlem. W związku z powyższym, staramy się używać nasze produkty w możliwie jak najlepszy sposób a dodatkowo stale troszczymy się o odpowiednie zarządzanie odpadami powstającymi po każdej budowie.