4m-worldwide

Een onderneming richt zich in de eerste plaats voornamelijk op de vooropgestelde doelstellingen voor het lopende jaar. Dat neemt echter niet weg dat het van cruciaal belang is om als bedrijf ook naar de toekomst te kijken en zoveel mogelijk vooruit te denken. Aan verbeelding en ambitie ontbreekt het 4m Europe in elk geval niet! We willen er immers voor zorgen dat we gelijke tred kunnen houden met de behoeften en wensen van onze klanten.

De ervaring en deskundigheid van onze medewerkers en vloerleggers in harsoplossingen bereiken alle markten, ook buiten België.
Dat we ook internationaal actief zijn, is in feite een gevolg van ons streven om aan de grote vraag van onze klanten tegemoet te blijven komen. Door ons succes was er immers ook in het buitenland een duidelijke vraag naar de uitzonderlijke kwaliteit van onze harsoplossingen en het perfecte werk van onze vloerleggers ontstaan. Sindsdien volgen we onze klanten over de hele wereld. Onze kracht schuilt in onze persoonlijke inzet voor het project van de klanten. Dat is als het ware het geheim van ons succes.


Om zo dicht mogelijk in de buurt van onze klanten te zijn, creëerden we lokale vestigingen in Frankrijk, Luxemburg en Polen met eigen vloerleggers, die vooraf in België werden opgeleid. In de loop der tijd werden ook sterke partnerschappen aangegaan in Italië, Nederland, Engeland...

Kortom, we zijn een onderneming in volle expansie en dat is nog maar het begin ...